top of page

Menselijk cement

kortfilm / tekst installatie, 2018

5484726d-7b74-4603-96ff-0425d324c372_rw_1200.jpg

er zijn mensen aan wie ge af en toe

moet vragen

hoe het gaat

 

hoe gaat het

 

we vinden dat zo gewoon

dat we het eigenlijk niet meer doen

of we denken dat we het toch al weten

 

en er zijn er ook waar ge het niet één

maar vier keer aan moet vragen

die ge moet overtuigen dat ge echt

echt geïnteresseerd zijt

in wat ze u te vertellen hebben

mensen waarbij ge het moet menen

voor ze u toelaten

voor ze een beetje voor u openscheuren​​​​​​​

Concept en tekst: Mirte Desmeth

Begeleiding: Quirine Racké en Helena Muskens

Met dank aan Rik van den Bos

Was te zien op:

Toneelacademie Maastricht - woensdag 28 februati 2018, zaterdag 3 maart 2018

bottom of page